Filozofie

Technologická kompetence v oblasti mobilního páskování palet je základem naší společnosti od roku 1999. V této souvislosti vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme jedinečné mobilní páskovací systémy nejvyšší kvality po celém světě s cílem výrazně zvýšit bezpečnost a ergonomii ručního páskování palet. Tímto způsobem podporujeme zdraví a motivaci našich zaměstnanců a zvyšujeme efektivitu logistických procesů našich zákazníků. Díky inovativním výrobkům s vysokou funkčností a patentově chráněným jedinečným prodejním bodům tak zcela nově definujeme téma páskování palet.

Úzký dialog s uživateli z nejrůznějších průmyslových odvětví nám umožňuje přizpůsobovat a dále vyvíjet naše výrobky jejich specifickým potřebám. Přikládáme velký význam růstu naší společnosti zaměřenému na zisk a na tomto základě budeme i nadále rozšiřovat stávající tržní podíly. Jako mezinárodně uznávaný specialista již hrajeme vedoucí roli na trhu mobilních páskovacích systémů. Aktivní ekonomická činnost naší společnosti se opírá o následujících pět pilířů naší firemní kultury:

Zaměstnanci

Základ úspěchu naší společnosti se přímo odráží v jednání každého zaměstnance. Odpovědné jednání, týmová práce a vzájemné odhodlání k výkonu jsou základem pro inovativní technologická řešení a mimořádnou kvalitu, která nám zajišťuje prvenství na trhu a tím i budoucnost naší společnosti.

Vzájemný ohleduplný kontakt je doplněn konstruktivním a věcným řešením problémů. V tomto prostředí silný a vysoce profesionální tým svědomitě a spolehlivě zvládá každou novou výzvu. Naši zaměstnanci se ztotožňují se svou společností, jsou oddaní své práci a jsou odpovědní za své povinnosti. Jsou tak schopni dosahovat vynikajících a příkladných pracovních výkonů. Klademe zvláštní důraz na kvalifikaci a školení našich zaměstnanců a snažíme se rozvíjet jejich příslušné schopnosti a zároveň poskytovat spravedlivé ohodnocení a odměnu za jejich práci a výkon.

Zákazníci

Zájem zákazníků je základem našeho jednání. Kvalita našeho vlastního výkonu je měřena výhradně spokojeností našich zákazníků. Naším cílem je poskytovat jim výhradně vysoce kvalitní produkty a služby, které nabízejí vysokou úroveň funkčnosti, efektivity, které jsou uživatelsky přívětivé. V zájmu našich zákazníků proto klademe vysokou prioritu na vzájemnou spolupráci s vybranými partnery po celém světě.

Odborné znalosti

Více než 20 let budujeme své zkušenosti ve vývoji a výrobě inovativních patentovaných systémů páskování palet, které způsobily revoluci mobilního páskování palet ve všech průmyslových odvětvích. Využíváme vyvážený výběr osvědčených a testovaných materiálů a také nejmodernější technologie, abychom mohli vyvíjet a vyrábět inovativní a spolehlivé kvalitní produkty. Abychom si dále zajistili a rozšířili naši vedoucí pozici, velká část našich investic směřuje do výzkumu a vývoje. Kromě toho se neustále snažíme vylepšovat a zdokonalovat naši současnou řadu produktů, stejně jako všechny naše technické a organizační procesy. Kromě zvyšování vlastní konkurenceschopnosti je cílem tohoto procesu neustálého zlepšování poskytovat maximální množství kvality produktů a služeb a zajistit tak trvalý úspěch u našich zákazníků.

Partnerské vztahy

Nanejvýš důležité je kooperativní a loajální chování vůči všem našim partnerům – ať už jsou to zaměstnanci, zákazníci, dodavatelé, finanční instituce nebo vládní agentury. Všechna ujednání, závazky nebo jiná prohlášení jsou dodržována.  Jsme féroví a spolehliví obchodní partneři s vysoce profesionálními standardy a přikládáme velkou hodnotu dlouhodobým obchodním vztahům. Na druhou stranu dbáme na vzájemnou shodu s profesionálními standardy našich vybraných obchodních partnerů.

Umwelt

Bei all unseren Unternehmensaktivitäten steht der Schutz unserer Umwelt und der verantwortungsbewusste Umgang mit natürlichen Ressourcen an oberster Stelle. Wir fertigen und vertreiben ausschließlich Produkte, deren gesamte Produktionskette nach heutigem Erkenntnisstand umweltfreundlich ist. Unsere Produkte entsprechen dem neuesten Stand der Technik ebenso wie den geltenden Vorschriften zu einer gesundheitsunbedenklichen und gefahrlosen Verwendung.