HKT Wellpappen Verarbeitung GmbH

Mēs esam strādājuši ar Ergopack sistēmu jau vairāk kā 3 gadus. Atvieglots darbs mūsu darbiniekiem ir lielisks

ieguvums kā dēļ visi ir ļoti pateicīgi. Mūsu platās un augstās paletes tiek viegli sastropētas un pat ātrāk nekā to

darot ar rokām. Mašīna ir ļoti uzticama un izturīga.